Post image

60 hình mẫu QR code thương hiệu trên BEE

Khi dùng hệ thống tạo mã Qr trên BEE QR code, Bạn sẽ có được lựa chọn hơn 60 mẫu hình dạng mã Qr code khác nhau.

60 Mẫu Qr code độc đáo

Bạn sẽ dễ dàng có được 1 Qr độc đáo cho riêng bạn với những mẫu hình khác nhau như:

 1. Qr code Giáo dục với hình quyển sách
 2. Qr code Restaurant với biểu tượng của nhà hàng
 3. Qr code Shoping Cart với biểu tượng mua sắm
 4. Qr code gift
 5. Qr code cup
 6. Qr code T-shirt
 7. Qr code Home
 8. Qr code Book
 9. Qr code Bag
 10. Qr code Truck
 11. Qr code Trophy
 12. Qr code Umbrella
 13. Qr code Van
 14. Qr code Watch
 15. Qr code Sun ......

Qr code phối màu đa dạng, tự do

Bạn sẽ thoả sức sáng tạo với sự phối màu linh động, tự do chọn các kiểu hiển thị, các stiker phù hợp.

Hãy đăng ký ngay BEE QR Code để tạo cho mình 1 qr độc đáo và khác biệt.tại đây: https://beeqrcode.com

Hướng dẫn thiết kế Qr code trên BEE:

Tạo: Dynamic Url Qr code

Tạo: Vcard plus Qr code